Gallery

דירה מפוארת במגדלי דניה

– דירת קבלן בגודל של 160 מ"ר במיגדלי דניה תוכננה מחדש בהתאם לצרכים של בעלי הבית.
כל הריהוט בבית תוכנן ועוצב ע"י מעצבת הפנים ובוצע ע"י נגר פרטי. למעט המיטבח שבוצע בחברת סמגל.