Gallery

תכנון ועיצוב בית בקרית אתא

הבית ששטחו 120 מ"ר + רחבה ביציעה מהסלון וחדר שינה של 30 מ"ר מגודרת חומה תוכנן בצורה סתמית ומיושנת ע"י זוג ארכיטקטים.
הבית מיועד לזוג צעיר + תינוקת ובעתיד תתוסף לו עוד קומה. בעל הבית פנה אלי לשפר את התוכנית לפני הגשה לועדה ולהמשיכו.
שיניתי את תוכנית פנים הבית בהתאם לצרכים של המשפחה הצעירה הגדלתי פתחים ונגעתי רק מעט במעטפת החיצונית.דאגתי להרבה מקומות איכסון ועדיין הבית נראה מרווח ככל האפשר בגודל כזה.
עיצבתי את הבית לפי דרישת הזוג הצעיר לבית בסגנון כפרי.